Dvoslojni parket i termotretirano drvo

Dvoslojni parketi

Dvoslojni – lamelirani parketi, odnosno svi višeslojni parketi, nose gradaciju „lidera“ među svim vrstama parketa koji se proizvode. Razlozi su mnogobrojni i lako prepoznatljivi.

Trenutna svetska proizvodnja a i statistički podaci objavljeni u mnogobrojnim literaturama iz ove oblasti, ukazuju da su od celokupne proizvodnje parketa višeslojni parketi zastupljeni čak 70% u odnosu na druge vrste parketa. Dvoslojni parket se sastoji iz dva sloja, u zavisnosti od ukupne debljine parketa gornji sloj može da bude od 2 – 4 mm, donji sloj je od brezove vlagootporne šper ploče debljine od 8/10/12/15 mm. Ukupna debljina dvoslojnog parketa iz naše proizvodnje može da bude  10/14/16/19 mm, a ono što standardno proizvodimo su debljine 10 i 14 mm. Dvoslojni parket u odnosu na klasičan (jednodelni parket) ima veliku a i najznačajniju karakteristiku, a to je da „ne radi“ što znači da nema rasušivanja kao kod klasičnog parketa, tako da nema ni neželjenih pojavljivanja fugni između parketnih dasaka.

Dvoslojni parket velikih dimenzija ostaje kompaktan, a to mu omogućava multiplex brezova šper ploča koja je podloga za ovu vrstu parketa. Multiplex brezova podloga je poprečno razrezana što daje veliku fleksibilnost parketu pri montaži a pored toga pri montaži na bparketa omogućava da lepak uđe u te razreze i parketu ne dozvoljavaju nikakvu vidnu aksijalnu ili radijalnu diletaciju, čime parket čini veoma stabilnim.

Multiplex ploča je jedna vrsta šper ploče koja se radi od različitih vrsta drveta, uglavnom od mekih vrsta. Brezova šper ploča je dosta tvrđa i ima veću specifičnu težinu od čamove ili topolove šper ploče, što je samim tim predstavlja kao savršenu podlogu kada je zahtev da se parket postavi na podlogu gde je instalirano podno grejanje. Multipex ploča se pravi tako što se listovi furnira slažu poprečno jedan na drugi pri lepljenju na toplim presama, ukrštanje listova je praktično ukrštanje smera godova drveta što daje stabilnost ploče.

Dvoslojni parket se može hoblovati nekoliko puta što zavisi od debljine gornjeg habajućeg sloja. Poznato je da svako sledeće hoblovanje i lakiranje parketa u stambenim jedinicama radi tek posle 25-30 god., pri svakom hoblovanju parketa skida  se maksimalno 2-3/10 mm, tako da se parket sa habajućim slojem od 2 mm može hoblovati bar još 2 puta.

Naši parketi su mašinski uljeni i lakirani od 2-4 puta u zavisnosti da li su namenjeni za ugradnju u stambenim ili javnim prostorima (restorani, hoteli, konferencijske sale, škole, fiskulturne sale, biblioteke, i dr.).

Na tržištu se niz godina pojavljuju dvoslojni parketi sa debljinom gornjeg habajućeg sloja od 2 mm, u praksi se pokazalo da je vek ovakve vrste parketa veoma dug i za mnoge generacije nepotrošiv.

Dvoslojni masivni parket ima veću otpornost na vlagu od ostalih višeslojnih i masivnih parketa, zbog donje podloge, brezove multiplex  vlagootporne šper ploče. U slučaju eventualnog izlivanja vode na parket ne dolazi do značajnih deformacija, odnosno ne dolazi do „bubrenja“ površine usled vlaženja, ako se desi ova neželjena situacija, veoma se lako može izvršiti popravka, tako što će se zameniti samo te parketne daske a ne cela površina pod parketom.

Još mnogo prednosti u odnosu na klasičan parket imaju višeslojni parketi, kako estetski tako i funkcionalno. Verujemo da bi još mnogo toga trebalo spomenuti pozitivno i sa gledišta ekologije i šumarstva, samim tim što se za izradu ovog parketa koristi neuporedivo manje retkog tvrdog drveta koje sporo raste, proizvodnja višeslojnih parketa ima veoma važnu ulogu u očuvanju prirode.

Termotretirano drvo

Termičkim tretiranjem drveta na temperaturi od 190 – 240 °C, dobija se crvenkasta, braon ili tamna boja, ovo se radi zbog toga da bi drvo dobilo veliku otpornost na vlagu. Tretiranjem na velikim temperaturama Traheje drveta se slepe i drvo postaje vodoonepropusno, uglavnom se koristi za vanjsku upotebu za podaščavanje staza u dvorištu, vrtu, opšivanje površina oko bazena kako bi se pripitomio ambijent u odnosu na standardne betonske i keramičke površine, ova obloga nosi naziv “Deking”. Otpornost na vlagu je najbitnija karakteristika zbog čega se radi ova vrsta termičkog tretiranja, parket izrađen od neke vrste termotretiranog drveta se  uglavnom koristi za objekte koji su izloženi većoj ambijentalnoj vlazi, objekti koji su neposredno pored mora, jezera, reka.

Termički tretirano drvo čini vrh tehnologije, proizvodi od drveta sada menjaju plastiku i eloksirani lim čime je obrnut način razmišljanja projektanata objekata, ovakvo obrađeno drvo se ponovo vraća u masovnu upotrebu kada je u pitanju spoljna stolarija a veštački materijali koji su teško razgradivi u prirodi ići će u zaborav. Termotretiranje drveta na visokim temperaturama a da pri tome ne dođe do paljenja drveta označava jedan epohalni pomak nauke u obradi drveta, sem što ima svojstva svega navedonog nekoliko puta je jeftinije od vrsta drveta koje imjau prirodna svojstva vodootpornosti kao što su Tikovina, Iroko, itd.